PAL staat voor ‘Peer Assisted Learning’ en is een sociaal en studentikoos studie-initiatief van Politika voor en door studenten aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (KU Leuven). In lijn met het principe van peer tutoring worden wekelijks samenkomsten tussen kleine groepjes (eerstejaars)studenten (tutees) en één à twee ouderejaarsstudenten (tutor) geregeld. In elk groepje worden zelfgekozen stukjes leerstof uit het eerste jaar behandeld. De ouderejaars geven daarbij geen bijles maar begeleiden het studieproces d.m.v. hun studie-ervaring. PAL kan aldus omschreven worden als een manier waarop “People, who are not professional teachers, help and support the learning of others in an interactive, purposeful and systematic way” (Topping, 2000, p. 6).

Het PAL-project is één de weinige initiatieven van studentenverenigingen in het hoger onderwijs die het mogelijk maakt om studenten uit verschillende opleidingsfasen specifiek samen te brengen rond studie-inhoudelijke onderwerpen. Politika probeert met haar project een ambassadeur te zijn van inclusieve, studentgecentreerde onderwijsvernieuwing. Politika hoopt met het project ook andere studentenverenigingen binnen en buiten de KU Leuven aan te zetten om via dezelfde principes studenten samen te brengen op een manier die volledig past binnen hun leefwereld.

Een nieuw promofilmpje is in de maak, maar voorlopig kan je hier nog het oude bekijken. Let op: de aangehaalde website klopt niet meer. Je kan nu terecht op politika.be/pal.

PAL1PAL3PAL2

Door zijn specifieke werkwijze, streeft het PAL-project enkele specifieke doelen na. Deze doelen maken van PAL een voordelig concept voor zowel tutee (eerstejaars) als tutor (ouderejaars).


Voor de begunstigden van PAL (eerstejaarsstudenten & schakelstudenten)

Politika startte het PAL-project omdat het studenten wil helpen slagen in hun opleiding. Met het project proberen we tegemoet te komen aan een vraag rond extra studiebegeleiding van nieuwe (eerstejaars)studenten aan de Faculteit Sociale Wetenschappen. Door onze aanpak bieden we een informele, gratis en voor iedere student toegankelijke aanvulling op de voorziene professionele studiebegeleiding aan de KU Leuven. Op die manier probeert PAL wat bij te dragen aan een verbetering van de studieresultaten van de geholpenen.

Door de informele, interactieve setting, probeert PAL het leren van de geholpenen zo te organiseren dat een effectieve en efficiënte studiemethodiek wordt ontwikkeld, waardoor de studiezelfredzaamheid verhoogd wordt.

De samenkomsten dragen ook bij tot onderlinge studentensolidariteit en sociale integratie in de academische gemeenschap, op hun beurt een cruciale voorwaarde voor studiemotivatie, welbevinden en studievertrouwen van de geholpenen. Personen vanuit verschillende achtergronden (provincies, studie-achtergrond, leeftijd, etc.) komen in contact met elkaar en vergroten zo immers hun sociale netwerk.

PAL is ook een extra middel om studenten op informele wijze te informeren over verwachtingen en studie-inzet bij universitair onderwijs: PAL wil geholpenen laten reflecteren over hun studieproces, doordat ze zowel horizontaal van studenten in dezelfde beginnerssituatie als verticaal van meer ervaren studenten (tutors) impliciete en expliciet studie-feedback krijgen.


Voor de PAL-tutoren (ouderejaars)

Via PAL ontwikkel je verder je communicatieve en sociale vaardigheden, waardoor je arbeidsmarktwaarde verhoogt.

Daarnaast kom je op een creatieve manier opnieuw in aanraking met eerder geziene leerstof, wat een studiemotivator voor de eigen opleiding vormt.

Tot slot krijgen begeleiders ook een officieel certificaat voor hun inzet, ondertekend door de decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen.

PAL-tutees

Alle studenten die eerstejaarsvakken aan de de faculteit Sociale Wetenschappen (KU Leuven) volgen, ongeacht hun achtergrond, leeftijd, aantal of eventuele beperking kunnen tutee worden. De OPO’s (vakken) die worden behandeld tijdens een PAL-sessie zijn uitsluitend OPO’s die behoren tot de eerste bachelor van de opleidingen Bachelor in de communicatiewetenschappen en Bachelor in de politieke wetenschappen en sociologie. Voor een overzicht van de eerstejaarsvakken, raadpleeg de programmagids.


PAL-tutoren

Als basisregel geldt dat alle ouderejaarsstudenten die geslaagd zijn voor de eerste fase van een opleiding aan de Faculteit Sociale Wetenschappen als mogelijke tutor kunnen worden aanzien, ongeacht leeftijd of achtergrond. Zij die niet volledig geslaagd zijn, worden als begunstigde gezien voor de vakken waarvoor ze niet geslaagd zijn en als ondersteunende tutor in een groep van ten minste twee tutoren voor de vakken waarvoor ze wel geslaagd zijn.

Wil je graag deelnemen aan het PAL-project? Als tutor? Als tutee?


Voor tutees (eerstejaars)

Meer informatie over wat Peer Assisted Learning inhoudt en hoe je je kan inschrijven, wordt gegeven tijdens de onthaalsessie voor eerstejaarstudenten op de eerste dag van het academiejaar.

Aankondigingen en mogelijkheden tot inschrijving voor PAL kan je via onderstaande inschrijftool

Inschrijven voor PAL als PAL-tutee


Voor tutors (ouderejaars)

Als tutor kan je je inschrijven voor een semester of een volledig academiejaar.

Aankondigingen en mogelijkheden tot inschrijving voor PAL kan je via onderstaande inschrijftool. Voor de tutor-inschrijvingen mag je ook mailen naar pal@politika.be.

Inschrijven voor PAL als PAL-tutor

Contact

pal@politika.be


PAL-verantwoordelijken 2018-2019


Verdere achtergrondinformatie

Het PAL-project werd opgestart in september van het academiejaar 2011-2012 door enkele leden van Politika Onderwijs. Het project lag in het verlengde van PAL-projecten aan andere faculteiten van de KU Leuven en een pilootproject van de Faculteit Sociale Wetenschappen in 2009 (Wielandts, 2015). Sinds haar realisatie in 2011 werd het PAL-project bij iedere start van het academiejaar opnieuw opgestart door Politika, die jaarlijks één van haar leden als verantwoordelijke PAL-coördinator aanstelde. Vanaf het academiejaar 2013-2014 kon het PAL-project op meer ondersteuning rekenen van de faculteit Sociale Wetenschappen, die onder meer in de opleiding en beloning van de tutoren zou voorzien. Op het einde van het academiejaar 2014-2015 werd door Politika en de Faculteit Sociale Wetenschappen beslist aan het PAL-project een vaste vorm gegeven door middel van een draaiboek. In het academiejaar 2015-2016 werd het project in haar vaste vorm gerealiseerd. Begin februari 2016 werd het PAL-project geselecteerd voor de Koningin Mathildeprijs (binnen de Koning Boudewijstichting) via de projectoproep ‘Each One Teach One’. Eind februari 2016 nam de PAL-werking van Politika deel aan het Onderwijscongres van de Studentenraad KU Leuven. Dit gebeurde in samenwerking met de PAL-werking van de faculteit Wetenschappen.