De open onderwijsvergadering (OOV) is een bijeenkomst van alle studentenvertegenwoordigers van de faculteit Sociale Wetenschappen en wordt ingericht binnen het facultair overlegorgaan Sociale Wetenschappen voor studenten (FOSO). Zowel de stuvers van campus Leuven als die van campus Antwerpen en Brussel worden in de vergadering betrokken. In het overleg komen de stuvers tot een gemeenschappelijk standpunt rond actuele onderwijsonderwerpen.

De OOV’s zijn open en dus bij te wonen door onze studenten. Wil je graag eens langskomen? Dat kan altijd! Onze vergaderingen zijn tweewekelijks op donderdagavond. De precieze locatie wordt via de weekplanning van Politika bekendgemaakt en wordt ook telkens een Facebookevenement aangemaakt. Bovendien zijn alle verslagen hieronder raadpleegbaar.

<iframe src=”https://calendar.google.com/calendar/embed?title=Politika%20Onderwijs%20Agenda&amp;showPrint=0&amp;showCalendars=0&amp;showTz=0&amp;height=500&amp;wkst=1&amp;bgcolor=%23FFFFFF&amp;src=pal.onderwijs%40gmail.com&amp;color=%232952A3&amp;ctz=Europe%2FBrussels” style=”border-width:0″ width=”800″ height=”500″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Coming soon

Coming soon