Politika Kring is opgebouwd uit verschillende werkgroepen. Aan het hoofd van elke werkgroep staat een verantwoordelijke die ee goede werking overziet.

Politika kring bestaat uit volgende werkgroepen of geledingen: