‘De kring bestaat door, maar vooral ook voor studenten’. Deze uitspraak is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Aan onze faculteit verenigen zich tal van studenten in de faculteitskring, Politika. Dit team doet er alles aan om zoveel mogelijk uit jouw studententijd te halen. Politika bestaat uit drie geledingen: Kring, Cursusdienst en Kaffee. Wij zijn een vzw, wat wil zeggen dat wij dit niet doen voor een eventueel winstoogmerk, maar voor jullie. En dit doen we al meer dan 70 jaar.

Het studentenleven valt grofweg uiteen in een academische en een sociale kant. Op beide vlakken zullen wij jou helpen! Op academisch vlak streven wij naar een zo goed mogelijk onderwijs en organiseren we PAL-sessies, waardoor de stap van middelbaar onderwijs naar universitair onderwijs wordt verkleind. Bovendien verkopen wij de goedkoopste boeken.

Maar studeren houdt meer in dan enkel studeren. Het is ook een tijd om mensen te leren kennen en verschillende nieuwe ervaringen op te doen. Ook hierbij kunnen we jullie van dienst zijn. Gedurende het hele jaar organiseren we een hoop evenementen en activiteiten om onze studenten dichter bij elkaar te brengen. Eén van de bekendste Politika activiteiten is de Nederlandstalige Fuif begin december, die in 2017 reeds aan haar 15e editie toe is.

Ook de mening en de ideeën van onze studenten vinden we enorm belangrijk. Daarom zijn onze wekelijkse kringvergaderingen openbaar en is iedereen ook uitgenodigd op onze open onderwijsvergaderingen. Bovendien willen we onze studenten op de hoogte houden van het reilen en zeilen op de faculteit. Daarvoor kan je terecht op deze website, op onze sociale media en in De Korf, ons nieuwe maandelijkse kringboekje.

Als je vragen of suggesties hebt, aarzel niet om binnen te springen op ons secretariaat of stuur een mailtje naar info@politika.be!

En onthou: when studying gets tough, we’re here to love!

Politika werd in 1943 gesticht door Prof. dr. Fernand Lehouck. Binnen de School voor Politieke en Sociale Wetenschappen streefde Politika naar het uitbouwen van een hechte leefgemeenschap van professoren, studenten en oud-studenten. De werking bestond uit 3 delen: vorming, bedrijfsbezoeken en studentikoze ontspanning. De vorming bestond uit debatten, studiedagen en lezingen. De bedrijfsbezoeken gingen vaak naar grote buitenlandse bedrijven. Meestal werden er dan ook activiteiten georganiseerd met de plaatselijke zusterkring van de faculteit sociale wetenschappen. Tenslotte was er de studentikoze ontspanning. Zoals alle faculteitskringen distantieerde Politika zich van de regionale clubs. Toch behield Politika de clubtradities als linten (blauw-wit-blauw), een schild, kringlied, dopen en cantussen. Ook traditionele clubterminologie als praeses, Moeder Politika, por, schacht, zedenmeester en clubleider werd door Politika gebruikt. In de laatste jaren van deze fase ontwikkelde zich geleidelijk een syndicale belangstelling, die definitief doorbrak in academiejaar 1963-64. Belangrijk voor deze verdere syndicale bewustwording was de oprichting in 1960-61 van de Nationale Vereniging van de Studenten in de Sociale Wetenschappen en de effectieve deelname vanaf 1962-63 aan het jaarlijks congres van de FIESP (Fédération internationale des étudiants en Science Politique), gevestigd te Genève. Politika had vanaf academiejaar 1957-1958 tot academiejaar 1963-1964 het kringblad ‘Politica-Junior’.

In de jaren 1960 werd de School voor Politieke en Sociale Wetenschappen een Instituut, daarna een subfaculteit en ten slotte een faculteit. Op korte tijd kende de faculteit een explosieve groei: het aantal studenten vertienvoudigde op twee decennia tijd (1950 – 1970). Politika maakt dezelfde groei mee; aanvankelijk in het faculteitenkonvent (FK) en de Algemene StudentenRaad (ASR) en later in de Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie (LOKO) kwam Politika steeds meer aan de spits te staan.

Van uitzonderlijke betekenis voor het maatschappijkritische karakter van Politika was het eerste syndicaal congres van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) in februari 1963. In de resoluties van VVS werd gepleit voor medebestuur van de studenten in het beheer van de universiteit. Politika profileerde zich daarna te Leuven als dé vooruitstrevende kring. De vertegenwoordigers van Politika zijn ervan overtuigd dat een werkelijk democratische samenleving kan en moet groeien uit een gedemocratiseerde universiteit. Slechts een omwenteling in de samenleving zal de uitbouw van een werkelijk democratisch hoger onderwijs mogelijk maken. Politika moest gelden als model voor de nieuwe samenleving. Hiertoe werd de oude structuur van de kring aangepast en aangevuld met een eigen gecoördineerde studiedienst en een permanent secretariaat. Er werd in de jaren 1960, 1970 en 1980 veel betoogd in Leuven. Het hoogtepunt hiervan vormden de wekenlange studentenprotesten in het voorjaar van 1968. Politika en haar studenten speelden hier een belangrijke rol in. Politika was echter niet alleen in Leuven actief. Zo durfde Politika tijdens de stakingen in de Limburge steenkoolmijnen de stakende arbeiders al eens een hart onder riem gaan steken.

Hoewel het maatschappelijk engagement van de studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen weinig afnam, splitste preses Marc Leflot Politika in academiejaar 1972-73 op in het Kringburo (studentgerelateerde zaken, sport, cultuur) en het Politiek Buro (maatschappij-gebeuren). Politika had van academiejaar 1963-1964 tot academiejaar 1968-1969 het kringblad ‘Het Juniorke’. Sinds het academiejaar 1969-1970 kent Politika het kringblad ‘Polstok’, dat vaak wordt afgekort tot PS.

Politika vertegenwoordigt alle studierichtingen binnen de faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven. De vier grootste pijlers hiervan zijn politieke wetenschappen, sociologie, communicatiewetenschappen en sociale en culturele antropologie. Omwille van de geschiedenis van de faculteit en de huidige gezamenlijke eerste bachelor van politieke wetenschappen en sociologie wordt naar deze richtingen vaak gerefereerd als Pol&Soc.

In het academiejaar 2014-2015 vond er een rebranding plaats. Na 20 jaar werd er afscheid genomen van het oude logo en kwam er een nieuwe huisstijl mét een nieuw logo in de plaats. De faculteitskleur groen werd toegevoegd en het moderne Politika-logo verwijst net als voorheen naar de drie geledingen van Politika vzw: Kring, Cursusdienst en Kaffee.

De rebrandingscampagne werd ook in het Lustrumjaar 2017-2018 verdergezet met de lancering van het vernieuwde kringblad ‘De Korf, verwijzend naar de bijenkorf, het langdurige logo van de faculteit sociale wetenschappen.

Aanvullingen in het historisch overzicht zijn steeds welkom op info@politika.be.

Academiejaar Kringcoördinator/praeses
1943-1944 Fernand Lehouck
1944-1950 ?
1950-1951 Daniël Baeskens
1951-1952 Hans Wijers
1952-1953 Ferdinand De Winter
1953-1954 Leo Boon
1954-1955 Rob Cornelissen
1955-1956 Karel Dobbelaere
1956-1957 Frans Wachters
1957-1958 René Bodson
1958-1959 Norbert Vits
1959-1960 Luk Storms
1960-1961 Luk Storms
1961-1962 Staf Nimmegeers
1962-1963 Albert Pepermans
1963-1964 August Hoes
1964-1965 Willy Goetstouwers
1965-1966 Hugo d’Hertefelt
1966-1967 Jan Mondelaers
1967-1968 Michiel Vandenbussche
1968-1969 Michiel Vandenbussche
1969-1970 Luk Vermost
1970-1971 ?
1971-1972 Urbain Claeys
1972-1973 Marc Leflot/Ludo Beulen
1973-1974 Marc Leflot/Ludo Beulen
1974-1975 Chris Van Boechout
1975-1976 Siel Van der Donckt
1976-1977 Walter Van Wolputte
1977-1978 Terry Verbiest
1978-1979 Diane Waumans
1979-1980 Kris Boenders
1980-1981 ?
1981-1982 Eric Junes
1982-1989 ?
Academiejaar Kringcoördinator/praeses
1989-1990 Sigurd Vangermeersch
1990-1991 Els Van Weert
1991-1992 Bart Cambré
1992-1993 Wouter Van Besien
1993-1994 Koen Room
1994-1995 Chris Brouwers
1995-1996 Wim Van der Meersch
1996-1997 Steven Van Dessel
1997-1998 Thomas Peeters
1998-1999 Roeland Smets
1999-2000 Stefaan Decapmaker
2000-2001 Peter Geerts
2001-2002 Sophie Veugelen
2002-2003 Sofie Cleeren
2003-2004 Guy Moors
2004-2005 Bart Devlieger
2005-2006 Liesbeth Spaas
2006-2007 Kasper Demol
2007-2008 Thomas Vandormael
2008-2009 Joke Schoofs
2009-2010 Ruben Degraeve
2010-2011 Bram Smits
2011-2012 Caroline Vernaillen
2012-2013 Ivern Reynders
2013-2014 Arne Roels/Gina Hoeks
2014-2015 Kelly Voet
2015-2016 Lins Heivers
2016-2017 Gust Buelens
2017-2018 Sophie Vervynckt

Politika kringlied
Pellegrims (+mel.), B. Smits, S. De Decker, 23/08/2014


Doelrationeel, zo drinken wij de pinten,
Dat leerde Max Weber ons in ’t late uur.
In ons Kaffee, sterkt ons sociaal gebindte,
Bezield debatterend over ’s lands bestuur.

Politika, zielsgloed aanwakk’rend,
Kring die me warmt tot in ’t ochtendlicht.
Politika, baken van wijsheid.
Gij die het leven verlicht!

Met zilveren tongen en gouden pint,
Politika!
Politika!
Politika, zijt gij bemind!

Het ‘oude’ Politika kringlied

Geschreven door L. Crijns & C. Monsieur


1. Midden vruchtbaar’ Lage Landen,
Aan het bruisend Noordzeestrand,
Leeft ons volk in duurbre banden,
Steeds verknocht aan ‘t Vaderland.
Vastgehecht aan taal en zeden,
Diep doordrenkt van rust en vree,
Nog verkleefd de Kerk tot heden,
Willen dienen wij gedwee.

Refrein:

Jonge politiekers, goede praters,
Sterk bezield met ‘t zuiverst’ ideaal,
Flink gesteund door wijzen raad der Paters,
Zijn we vastgelovend allemaal.
Midden ongeschonden Vlaamse meisjes,
Houden we van pint en joligheid,
Later doen, wat nu reeds wij bereiden:
Politika, voor ‘t volk, ten strijd.

2. In ons wemelend oude Loven,
Met haar professorenmacht,
Komen wij de last te boven,
Putten wij de volle kracht.
Door de studie van de bronnen,
‘Die het volk ten goede richt,
Door geloof, kultuur gewonnen,
Voor een beter toekomstzicht.