Archives for November, 2014

Geen tweejarige master

Communicatietekst naar de studenten Onze faculteit heeft samen met haar zusterfaculteiten van de UA, de UGent en de VUB eerder dit jaar een aanvraag ingediend tot studieduurverlenging van onze masters. Bedoeling was om de eenjarige masters te verlengen naar twee jaar om zo de haalbaarheid groter te maken, meer te kunnen focussen op onderzoeksgerichte competenties, […]

DETAIL